نرم افزار پیامک امن

Secur sms App
فروشنده: شرکت پایا
تماس بگیرید

نرم افزار پیامک امن SMS  صددرصد ایرانی

* رمز کردن پیام ها

* امکان کار در بستر مخابراتی و اینترنتی

* دسترسی مدیریت سرور به تمامی کابران و پیام های آن ها

* روش رمزنگاری OTP

back to top