سینا ( یکسو ساز اطلاعات )

Data Diode دارای ارزیابی امنیتی ( security assessment )
فروشنده: شرکت پایا
تماس بگیرید

هدف:

با توجه به نیازمندی های موجود در اغلب مجموعه های دارای اهمیت کشور برای تهیه و بهره برداری از سامانه انتقال امن اطلاعات از شبکه اینترنت به شبکه های سازمانی ، این شرکت اقدام به تهیه سامانه سینا( سامانه یکسوساز نوری اطلاعات) نموده است.

همانگونه که از نام این محصول مشخص است این سامانه می تواند اطلاعات رابین دو شبکه نا امن مثل اینترنت بطور کاملاً امن و یکسویه و بدون برقراری هرگونه ارتباط منتقل نماید

 

• این سامانه دارای 2 پورت LAN می باشد که به عنوان ورودی به شبکه نا امن و پورت دیگر به عنوان خروجی به شبکه امن متصل می گردد.

•سخت افزار مورد نظر به گونه ای طراحی و ساخته شده که بدون برقراری اتصال فیزیکی بین دو شبکه سازمانی و شبکه نا امن امکان انتقال اطلاعات مورد نظر را را از طریق پرتوهای نورانی ، از شبکه ناامن به شبکه امن منتقل می نماید.(ایزولاسیون نوری)

• کلیه پروتکل های ارتباطی جهت انتقال فایل بین این دو شبکه کاملاً یکطرفه بوده و هیچگونه پیام یا سیگنالی از سوی گیرنده به سمت فرستنده ارسال نمی گردد.

• با توجه به نیازمندی های موجود ، این سامانه با دو سرعت استاندارد شبکه 100 و 1000 طراحی شده است .

• سخت افزار ساخته شده به لحاظ ماهیت ذاتی قطعات مورد استفاده ، به هیچ وجه امکان اتصال فیزیکی دو شبکه به یکدیگر را تحت هیچ شرایطی (خرابی دستگاه ، آتش سوزی و ... ) را دارا نمی باشد.

back to top