سامانه مدیریت اسناد

Document management
فروشنده: شرکت پایا
تماس بگیرید

هدف
سیستم مدیریت اسناد DMS سیستمی است برای مدیریت، ذخیره و پیگیری اسناد با هدف کاهش استفاده از اسناد کاغذی
سند: هر محتوای دیجیتالی (اسناد متنی، کتاب‌ها، تصاویر، نقشه‌ها، کد منبع و ...)

 

•مدیریت اسناد

•امکان تعریف اسناد در ساختار درختی از پوشه‌ها

•ذخیره، به‌روزرسانی، حذف و دریافت پوشه‌ها و اسناد

•نگهداری سابقه‌ی تغییرات و قابلیت ردیابی

•امکان تعریف (فراداده) برای اسناد

•دسته‌بندی پویای اسناد سطح محرمانگی اسناد

•حیطه‌بندی اسناد

•استقلال سیستم از سایر سیستم‌ها

•دراختیارگذاشتن امکانات سیستم در قالب سرویس استاندارد برای سیستم‌های خارجی

back to top