رقیب (مدیریت ورودی/خروجی)

DLP System
فروشنده: شرکت پایا
تماس بگیرید

هدف:

شبکه های کامپیوتری که در آنها اطلاعات طبقه بندی شده نگهداری و تبادل میگردند ، همواره با معضل خروج غیر مجاز اطلاعات و یا ورود اطلاعات مخرب از جمله انواع ویروس های مخرب و یا ویروس های سرقت کننده(Trojan) اطلاعات روبرو هستند. سامانه رقیب ابزاری است بسیار قدرتمند و کارآمد جهت ممانعات و یا کنترل استفاده از انواع تجهیزات نقل و انتقال اطلاعات و ثبت گزارش استفاده از این تجهیزات.

 

• امکان نصب خودکار از طریق Active Directory

• امکان شناسایی و کنترل تجهیزات انتقال اطلاعات

• امکان شناسایی و ثبت کد سخت افزاری منحصر بفرد تمامی تجهیزات متصل شده به رایانه

• امکان ممانعت از استفاده کاربران از تجهیزات فوق و یا ایجاد دسترسی رایانه و یا کاربری خاص با زمانبندی

• امکان ایجاد گروههای متعدد با تنظیمات و سطوح دسترسی مختلف برای اعمال سیاستهای امنیتی

• تعیین ممنوعیت و یا مجوز استفاده از آنها برای کاربر ، توسط مدیر شبکه • امکان گزارش گیری

•لاگ گیری از تمامی فعالیت ها

back to top