سیستم عامل
رنگ
تعداد کاربر
فروشندگان

لیست فروشندگان

محصولات دسته امنیت
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی  100100

دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی 100100

تماس بگیرید

دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی 100100 از ایکس ری های نسبتا بزرگ محسوب می شود که کارتن هایی با ابعاد 100 *100 سانتیمتر را میتوان از درون آن عبور داد امروزه با توجه به وضعیت امنیتی ، حفاظتی ، مالی و بیماری منحوس کرونا استفاده از تجهیزات و دستگاه های کنترل و بازرسی شبیه ایکس ری بازرسی چمدانی ، دستگاه فلزیاب گیت بازرسی نفر و دستگاه فلزیاب راکت بازرسی نفر استفاده های فراوان و گوناگون قرار میگیرد.

تصویر دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی 8585

دستگاه ایکس ری بازرسی چمدانی 8585

تماس بگیرید

امروزه با توجه به وضعیت امنیتی ، حفاظتی ، مالی و بیماری منحوس کرونا استفاده از تجهیزات و دستگاه های کنترل و بازرسی شبیه ایکس ری بازرسی چمدانی ، دستگاه فلزیاب گیت بازرسی نفر و دستگاه فلزیاب راکت بازرسی نفر استفاده های فراوان و گوناگون قرار میگیرد.

تصویر دوربین  دو چشمی 7*28

دوربین دو چشمی 7*28

تماس بگیرید

DIDEVAR Binocular Camera 7×28

تصویر راکت بازرسی بدنی MD-101 برند EGS SCANNER

راکت بازرسی بدنی MD-101 برند EGS SCANNER

تماس بگیرید

امروزه از راکت فلزیاب بازرسی بدنی و یا همان راکت بازرسی بدنی فردی بصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین به جهت امنیت ، حراست و حفظ اموال سازمان از روشهای نوین بازرسی کارکنان ، ارباب رجوع مورد استفاده قرارمیگیرد و روش سنتی دستی بازرسی بدنی تقریبا منسوخ شده است.

تصویر راکت بازرسی بدنی MD-102 برند EGS SCANNER

راکت بازرسی بدنی MD-102 برند EGS SCANNER

تماس بگیرید

امروزه از راکت فلزیاب بازرسی بدنی و یا همان راکت بازرسی بدنی فردی بصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین به جهت امنیت ، حراست و حفظ اموال سازمان از روشهای نوین بازرسی کارکنان ، ارباب رجوع مورد استفاده قرارمیگیرد و روش سنتی دستی بازرسی بدنی تقریبا منسوخ شده است.

تصویر سامانه کنترل رادیویی

سامانه کنترل رادیویی

تماس بگیرید

Radio Controller

back to top