اسرار

Cryptography نرم افراز رمزنگاری
فروشنده: شرکت پایا
تماس بگیرید

هدف:

هدف از این پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه ای نرم افزاری و سخت افزاری برای رمزنگاری انواع فایل های محرمانه و ارسال امن آنها از طریق یک شبکه عمومی نظیر اینترنت است. این سامانه به کمک یک نرم افزار رمزنگاری با استفاده از الگوریتم رمز متقارن بومی فایل های مختلف را انتخاب و رمزگذاری و رمزگشایی می نماید.

 

•استفاده از الگوریتم رمز بومی •رمزنگاری همزمان متن و فایل های •امکان فشرده سازی فایل و متن رمز شده •امکان استفاده از امضای دیجیتال •قابلیت امحای فایل اصلی پس از رمزنگاری •امکان مدیریت کلید به صورت دستی و اتوماتیک •امکان مدیریت کلید برای هر فایل بصورت جداگانه •راه اندازی کنسول مدیریت کلیدها ، توکن ها و کاربران سامانه •قابلیت تولید کلید ، بارگذاری و تزریق در توکن ها و بایگانی امن

back to top